Lichaamsgerichte therapie


Lichaamsgerichte therapieDans- en bewegingstherapie is een vorm van therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van dans en beweging om een verband te leggen tussen lichaam en geest, tussen denken en doen. Het uitgangspunt is dat taal soms te kort schiet om datgene wat belangrijk is naar buiten te brengen.  Er wordt gecommuniceerd via het lichaam, maar het verbale is niet uitgesloten. Dans- en bewegingstherapie is een wisselwerking tussen beleving en beweging. Je beweegt je lichaam en beleeft deze beweging aan de binnenkant. Vanuit het psychoanalytische referentiekader ligt de focus op de cliënt als individu in contact met zijn of haar eigen lichaam, de therapeut en het medium dans. Het is een doe-therapie waarbij men via beweging tot nieuwe ervaringen kan komen. Danservaring is absoluut geen vereiste.Heel veel thema’s kunnen aan bod komen: lichaamsbewustzijn, lichaamsbeeld, emoties en spanning ontladen en reguleren, relaxatie, lichaamssignalen leren kennen, impulscontrole, …