Therapie - coachingDans- en bewegingstherapieKinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders met zorgen of problemen omtrent sociale vaardigheden, angsten, gedragsmoeilijkheden, sociaal-emotionele moeilijkheden, agressie, stress, verslaving, identiteit, verliesverwerking, misbruik, psychosomatiek, … Danservaring is geen vereiste!

Locatie: Praktijk Driesprong - Posterijstraat 3, 8793 Sint-Eloois-Vijve
Lagere scholen, secundaire scholen, hogescholen en universiteiten om in groep aan de slag te gaan rond groepsdynamica en groepsprocessen. Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op de schoolbanken. Het samen leven en leren in groep is een grote opgave voor sommige kinderen en jongeren. Daarbij is pesten een veelvoorkomende problematiek binnen het onderwijs. Dans- en bewegingstherapie kan een antwoord bieden op het werken rond de positie in groep, relatie ten opzichte van elkaar, hoe de klas beleefd wordt, hoe samenwerking tot stand komt, enzoverder. Vanuit het analoge-procesmodel zien we dat het gedrag binnen de ervaring van beweging analoog is met de alledaagse realiteit in de klas. Danservaring is geen vereiste!

 


Voorzieningen binnen de jeugdhulpverlening, revalidatiecentra, internaten, psychiatrische centra, behandelcentra, … Aanvullend op het bestaande therapieaanbod in uw voorziening.